Przedsiębiorczy Poniedziałek

Bydgoskiego Klubu ASBiROASBIRO

Spotkania Przedsiębiorczego Poniedziałku organizowane są przez członków bydgoskiego Klubu ASBiRO oraz Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Systematycznie zapraszani Przedsiębiorcy, Prezesi firm opowiadają o swoich początkach w biznesie, trudach jakie napotkali po drodze a także o własnych metodach na odnoszenie sukcesu. Wśród uczestników spotkań są zarówno młodzi ludzie, którzy myślą o otwarciu własnej działalności gospodarczej a także osoby posiadające własny biznes.

Aktualności
Wiadomości z życia klubu.


„Sukces firmy można zaplanować” - 24.10.2016r.


Prelegentami podczas spotkania byli:

  1. Michał Frelichowski: właściciel Kancelarii Podatkowej ADEP w Bydgoszczy, jednej z najsta...

Spotkanie dwudzieste – 26.09.2016


Prelegentem podczas spotkania był:

  1. Maciej Zwierzychowski
    W kwietniu 2016 stanął za sterami toruńskiej spółki APATOR Control z ambitnym zadaniem poprawy wyników finansow...

„Inwestowanie w nieruchomości” - 22.02.2016r.


Prelegentami podczas spotkania byli:

  1. Mariusz Matrejek - Założyciel Aquarius Property Investments oraz Klubu Inwestora Global Investor Club. Doświadczony inwestor, obecny na rynku nieruchomości o...

„Pasja i doświadczenie” – 25.01.2016r.


Prelegentami podczas spotkania byli:

  1. Rafał Bełka
    Współwłaściciel firmy RemiVision, która tworzy gry na Facebooka m.in...

Misja

Msją Klubu jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych a także wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w obrębie biznesu. Naszymi spotkaniami inspirujemy, edukujemy oraz motywujemy osoby przedsiębiorcze pokazując, że aktywność, odwaga i własna inicjatywa są drogą do osiągnięcia sukcesu.

Wizja

Pragniemy pobudzić bydgoszczan do podejmowania nowych wyzwań i pro aktywnego podejścia. Poprzez wzajemną wymianę doświadczeń, uczymy się i rozwijamy własne firmy.

Newsletter Zapisz się by otrzymać powiadomienia o spotkaniach!